top of page
Zákon
psychoterapie

Návrh zákona o psychologických
a psychoterapeutických službách

Návrh komplexní úpravy současné legislativy, která je rozdrobená a nekompletní.

Proč je zákon potřeba?
 

Aktuální zákonná úprava je dílčí a neucelená, v některých resortech zcela chybí. 

Chcete vědět, proč je zákon potřeba?

Základní cíle, principy a pojetí zákona 

Zákon navrhujeme tak, aby byla úprava přehledná a jednoduchá a zvýšila bezpečí klientů a dostupnost péče.

Jaké jsou cíle a principy zákona?

Image by Kelly Sikkema
zakon
Chci se zapojit

Chcete se zapojit?

Speakers at Conference

Ať již jste činní v politice či v profesním zájmovém sdružení nebo chcete jen pomoci dobré věci, ozvěte se nám.

V případě, že máte zájem nám pomoci prosadit existenci zákona o psychologických a psychoterapeutických službách, dejte nám vědět, rádi vás zapojíme do probíhajících aktivit a společně najdeme cesty možné spolupráce.

about us

Kdo jsme?

Asociace vznikla v roce 2001 jako profesní organizace sdružující psychoterapeuty*ky ze všech oblastí, kde se psychoterapie aplikuje. Cílem ČAP je pak vytvořit takové legislativní podmínky, ve kterých je psychoterapie jednoznačně definována a její příjemci a poskytovatelé mohou tak transparentně tyto služby užívat a poskytovat. K dnešnímu dni má asociace 1200 řádných či kandidátních členů*ek, což z ní dělá největší profesní organizaci sdružující psychoterapeuty*ky v ČR.

Česká asociace pro psychoterapii, z.s. (czap.cz)

Unie psychologických asociací České republiky, z.s. (UPA ČR) byla založena v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob – psychologických asociací. Její hlavní prioritou je oblast legislativy, zejména prosazení zákona o psychologické činnosti a psychologické komoře. V současnosti sdružuje UPA ČR osm různých psychologických asociací se stovkami psychologů*žek.

Unie psychologických asociací ČR, z.s. (upacr.cz)

Kontakt
bottom of page