top of page
Psychologist's Office

Jaké budou přínosy zákona?

Pro klienty
Teen Psychologist
 • Zvýšení kvality péče – jasná pravidla, jak mají psychologické a psychoterapeutické služby vypadat, jasná definice toho, kdo je může poskytovat.

 • Zvýšení dostupnosti péče – zpřehlednění situace, usnadnění hledání účinné pomoci. U služeb psychoterapeutů je odhad navýšení kapacit o 50%.

 • Více bezpečí a ochrany klientů – v případě pochybení odborníka bude jasná cesta, jak a kde se dovolat pomoci a nápravy.

 • Jasné označení odborníků – psycholog*žka či psychoterapeut*ka budou jasně k rozeznání – budou členy komory.

 • Eliminace podvodníků – ti, kdo nebudou mít patřičné vzdělání a nebudou členy komory, nebudou moci nabízet psychologické ani psychoterapeutické služby

Pro klienty

Pro stát

Pro stát

Group of people in office
 • Soulad s právem EU - Nižší náklady na veřejné zdravotní pojištění a také na sociální zabezpečení (neschopenky, invalidní či předčasné důchody apod.)

 • Prevence psychiatrizace problémů, které účinně řeší psychoterapie nebo psychologické služby, a s tím související úspora výdajů.

 • Větší efektivita péče o duševní zdraví – větší dostupnost prověřené a kvalitní psychoterapie a psychologických služeb mimo zdravotnictví umožní včas řešit rozvíjející se problém, čímž uvolní kapacity v klinické psychologii a psychiatrii.

 • Zvýšení kapacity péče o duševní zdraví v případě krizových situací, jako byla pandemie Covid 19 – jasná definice psychoterapie umožní přesné zacílení protiepidemických opatření.

Poskytovatelům

Pro odborníky v psychologii a psychoterapii

 • Společná odpovědnost za budování dobrého jména a kvality profese – pro všechny, kteří se stanou členy komory.

 • Díky komoře se zařadí mezi svobodná povolání, jež si mohou si své záležitosti spravovat samy a jsou partnery v jednání se státem i ostatními profesemi – ať už lékaři, školami či soudy.

 • Jasně vymezená pravidla profese přinesou všem odborníkům bezpečné pole pro jejich práci – budou vědět co spadá do jejich kompetencí, budou jasná pravidla pro výkon jejich profese a v případě problémů se budou moci opřít o komoru nebo požádat o pomoc a podporu kolegy.

Psychotherapy
bottom of page